Obaly – potraviny

Čokoládové výrobky

Obaly z monofólií a laminátov, potláčané hĺbkotlačou i flexotlačou pre čokolády a čokoládové tyčinky.

Použite cold sealu na monofólii i lamináte umožňuje vysokú rýchlosť balenia. Celoplošné alebo čiastočné prelakovanie lesklými alebo matnými lakmi zvyšuje atraktivitu obalu.

Možnosť nanášať dvojriadkový alfanumerický kód na priamy styk s potravinou.

Cukrovinky

Široká škála monofólií i laminátov s flexo alebo hĺbkotlačou. Špeciálne „twist“ obaly na individuálne balenie cukríkov, lízaniek, žuvačiek. Použitie coldsealu umožňuje vysokú rýchlosť balenia. Lamináty so spodnou vrstvou vlastnej výroby schopnou zvárať cez kontaminovaný povrch. Obal sa dodáva vo forme kotúčov ale i rôznych typov vreciek.

Celoplošné alebo čiastočné prelakovanie matným lakom zvyšuje atraktivitu obalu. 

Možnosť nanášať dvojriadkový alfanumerický kód na priamy styk s potravinami.

Pekárenské výrobky

Monofólie i lamináty, z jednoduchých i bariérových fólií. Obaly s flexotlačou je možné dodávať vo forme kotúčov ako aj vreciek rôznych tvarov a rozmerov. Použitie špeciálnych farieb umožňuje baliť chlieb a následne ho sterilizovať.

Čipsy, oriešky

Monofólie tlačené hĺbkotlačou s vysokou odolnosťou farby vo zvare. Lamináty s nízkou i vysokou bariérou. Možnosť obojstrannej tlače. Hĺbkotlač a HD flexo pre luxusné obaly.

Dvoj- i trojvrstvové lamináty na balenie orieškov s vysokou bariérou voči svetlu, vodnej pare, kyslíku a aromatickým látkam pri použití hliníkovej fólie alebo priehľadných bariérových fólií. Spodná vrstva zvárateľná aj cez kontaminovaný povrch.

Mrazené produkty

Monofólie i lamináty s vysokými pevnosťami zvaru a spoľahlivým zvarom aj cez kontaminovaný povrch. Odolné voči prepichnutiu. Možnosť dodávať obaly vo forme kotúčov alebo vreciek.

MliečnE a mäsové výrobky

Čierno-biela fólia vlastnej výroby na balenie mlieka s veľmi dobrou tesnosťou zvaru aj pri impulznom zváraní.

Obaly na syry a mäsové výrobky s priesvitnou vysoko bariérovou fóliou. Lamináty odolné voči UV svetlu i s antiorosovacími vlastnosťami. Luxusný vzhľad zabezpečený špeciálnymi efektami, tiež matno-lesklý vzhľad, imitácia pergamenu, papierový efekt.

Obaly vhodné na sterilizáciu a pasterizáciu.

Ryža, cestoviny, strukoviny

Lamináty s flexo alebo hĺbkotlačou. Vnútorná fólia číra odolná voči prepichnutiu, zvárateľná aj cez kontaminovaný povrch. Vysoká pevnosť zvaru umožňuje baliť aj väčšie množstvo výrobku. Luxusný vzhľad zabezpečený špeciálnymi efektami, tiež matno-lesklý vzhľad, imitácia pergamenu, papierový efekt.

Nápoje a práškové zmesi

Obaly s použitím špeciálnych fólií s vysokými bariérovými vlastnosťami. Dokonalý zvar aj cez kontaminovaný povrch.

Vrchné prebaly nápojov

Obaly na báze PE z internej výroby pre skupinové balenie sklenených, plastových i hliníkových nádob s kvalitnou flexotlačou maximálne 8 farieb. Možnosť laserovej perforácie na ľahšie otváranie.

PRODUKTY A SLUŽBY

Strojárska výroba

Hlavnými aktivitami sú kovoobrábanie, zváranie konštrukcií, montáž skupín a kompletných strojov pre rôzne odvetvia priemyslu. Ponúkame zabezpečenie a opracovanie odliatkov, železných
a neželezných kovov, výrobu valcov, ozubených kolies a iné.

Prioritnou ambíciou je byť systémovým dodávateľom a partnerom v oblasti opracovania, montáže a vývoja strojných celkov so zameraním na spokojnosť zákazníka

Baliace stroje a linky

Zaoberáme sa vývojom, výrobou, montážou, inštaláciami a servisom baliacich strojov typu flowpack, spolu s automatizáciou podľa požiadaviek zákazníka.

Poskytujeme kompletné zabezpečenie projektov: manipuláciu, robotizáciu, nakladanie, balenie, označovanie, triedenie, až po kartónovanie vašich výrobkov. A to od Vášho zadania, až po dodávku, montáž, rozbeh a zábeh liniek.

Servisné činnosti

Ponúkame práce v oblasti strojnej údržby, údržby manipulaćnej techniky, elektroúdržby, merania a regulácie, automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, metrológie a kalibrácie, úspory energií, zaškoľovaní vodičov VZV a iných.

Vlastníme oprávnenia a certifikáty na všetky ponúkané sluźby. Držíme krok s dobou a preto sa neustále vzdelávame a zlepšujeme naše služby.