História

1934  založenie výrobného závodu firmou Baťa

1967 výroba baliacich strojov

1994 privatizácia spoločnosti

Reštrukturalizácia a modernizácia nosných výrobných programov vyústila do vzniku úspešných dcérskych spoločností a spoločných podnikov:

1996 Strojchem, a.s. – výroba strojárskych výrobkov

2002 Chempack, a.s. – výroba baliacich strojov

2005 Strojchem, a.s. – výroba baliacich strojov a liniek

Privatizáciou spoločnosti sa začalo formovanie súčasnej štruktúry skupiny spoločností Chemosvit.