Servisné činnosti

Overovanie TAchografov A ĎAlšie certifikované Činnosti

 • overovanie záznamových zariadení v cestnej doprave ( tachografov ) Siemens VDO a Kienzl
 • montáž, nastavenie a opravy taxametrov Digitax, zabezpečenie overenia taxametrov
 • montáž a servis monitorovacích systémov INFOCAR
 • metrologické činnosti – opravy a zabezpečenie overovania elektronických váh, kalibrácie a opravy tlakomerov a teplomerov, meradiel dĺžky, času a sily
 • odborné prehliadky a skúšky VTZ elektro, tlakových, zdvíhacích a plynových
 • meranie vibrácií točivých strojov
 • skúšky tesnosti záchytných nádrží a jímiek
 • spracovanie konštrukčnej dokumentácie pre technologické zariadenia chemického a potravinárského priemyslu

Inžinierské činnosti (automatizované riadenia technologických procesov)

 • návrh, dodávka a servis systémov priemyselnej automatizácie na báze techniky SIEMENS, dodávky komponentov SIEMENS – programovateľné riadiace systémy, periférie, priemyselné počítače, siete, vizualizačné systémy, frekvenčné meniče

Audity a projekčná činnosť elektro

 • vypracovanie energetického auditu, posudzovanie energetickej hospodárnosti budov v zmysle zákona č.476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie v znení neskorších predpisov
 • dodávka projektovej dokumentácie elektro na montáž, rekonštrukciu resp. opravy STZ, infraštruktúry budov ap., skresľovanie skutkových stavov
 • stanovenie protokolu vplyvov prostredia, zabezpečenie úradnej skúšky STZ pred uvedením do prevádzky
 • analýza elektrickej siete analyzátorom Chauvin Arnoux pre správne nastavenie istiacich prvkov ( zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti napájacích obvodov )

Montáže a opravy elektro, eps a Mar

 • opravy, výroba a montáž elektrických zariadení, rozvádzačov
 • opravy elektrických motorov asynchrónnych aj jednosmerných
 • montáže osvetlenia, bleskozvodov, prevádzkových rozvodov silnoprúdu, slaboprúdových a optických rozvodov
 • dodávka, montáž a opravy elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) LITES a ESSER
 • realizácia protipožiarnych prekážok systémom PYROSTOP
 • dodávka, montáž a opravy investičných celkov merania a regulácie (MaR) (aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu )

Montáže a opravy strojné

 • opravy, renovácie a montáže strojno – technologických zariadení, čerpadiel, kompresorov, potlačových strojov
 • dodávka, opravy, údržba a predaj ND vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov, školenia vodičov VZV
 • výroba stavebných a technologických oceľových konštrukcií, potrubných rozvodov a vzduchotechnických zariadení
 • demontáže, sťahovanie a manipulácia technologických celkov