Certifikácia

  • Spoločnosť vlastní certifikát STN EN ISO 9001: 2015 (systém manažérstva kvality) a STN EN ISO 14001 : 2016 (systém environmentálneho manažérstva)
  • Stroje prešli certifikáciou v Technickom a skúšobnom ústave pôdohospodárskom v Rovinke
  • V krajinách bývalého Sovietskeho zväzu sú naše výrobky certifikované certifikátom o zhode RST a hygienickým Certifikátom RosSanEpid Nadzora RF
  • Zariadenia vyhovujú styku s potravinami a pracovné plochy sú vyhotovené z potravinárskej nehrdzavejúcej ocele
  • Pre stroje typu BH-05 je štandardom stupeň ochrany IP 40
  • Pre stroje typu BH-07,08 je štandardom stupeň ochrany IP 54 pre stroje typu BH-07, 08, 10 …