Pre-Press

PRE-PRESS ŠTÚDIO patrí medzi najmodernejšie a najväčšie pre-press štúdiá na Slovensku. Je vybavené špičkovou technikou a technológiou, čo nám umožňuje ponúkať servis najvyššej kvality.

Štúdio sa špecializuje na návrhy a spracovanie grafiky na obaly pre potravinársky priemysel, hygienický program, balenie zemín a krmiva pre domáce zvieratá. Hlavnou pracovnou činnosťou štúdia je príprava D2P (data to print) – dát pre tlačové techniky hĺbkotlač a flexotlač. Ďaľej ponúkame tvorbu grafických návrhov, litografiu, skenovanie a retuš. Zákazky sú spracovávané na grafických staniciach Apple s najnovšími softvérmi ArtPro a Adobe. Softvér GMG je garanciou farebnosti výstupov pre našich zákaznikov, ktoré majú po vytlačení certifikát a spĺňajúci európsku normu. O túto farebnú zhodu sa stará naše špecializované pracovisko zamerané na color management, ktoré pravidelnými kalibráciami, meraniami najnovšími spektrofotometrami a vytváraním nových kriviek tento proces zaručuje.

Zárukou profesionálneho spracovania zákaziek je veľký tím odborníkov s mnohoročnými skúsenosťami, ktorí v súčasnosti v pre-press štúdiu pracujú.