Tlačové formy

Výroba hĺbkotlačových foriem

V oddelení výroby tlačovej formy pre hĺbkotlač sa vyrábajú hĺbkotlačové formy, ktoré slúžia na prenos tlačovej farby na potláčaný materiál v oddelení hĺbkotlače.

HTL forma je oceľový valec s hriadeľmi, šírka 1380 mm. Na valcovú časť sa galvanicky nanáša medená vrstva. V medenom povrchu sa nachádzajú zahĺbené tlačové miesta v podobe jamiek, ktoré slúžia na prenos tlačovej farby na potláčaný materiál. Jamky sú do medeného povrchu vyryté (vygravírované) pomocou diamantovej ihly gravírovacieho zariadenia. Na vygravírovaný valec sa elektrolyticky nanáša vrstva tvrdého chrómu, ktorej účelom je zvýšenie mechanickej odolnosti tlačového valca v procese tlače.

Medzi hlavné operácie výroby hĺbkotlačovej formy patrí:

  1. sťahovanie ballardovej vrstvy + mechanické opracovanie
  2. pomeďovanie
  3. brúsenie
  4. gravírovanie
  5. chrómovanie
  6. nátlač

Výroba nátlače je výstupnou kontrolou, ktorá sa vykonáva otlačením vygravírovaného valca predpísaným druhom tlačových farieb na predpísaný druh fólie. 

Výroba flexotlačových foriem

V oddelení výroby tlačových foriem pre flexotlač sa vyrábajú flexotlačové formy tzv. štočky, ktoré môžu byť vyrobené ako plochá tlačová forma alebo kruhová tlačová forma (sleev). V spomínanom oddelení sa vyrábajú flexotlačové formy analógovou, digitálnou a Full HD technológiou.

Základnou surovinou vo výrobe flexotlačových tlačových foriem je surová flexotlačová platňa, ktorá je zložená z ochrannej fólie, lams vrstvy, reliéfnej vrstvy (monomér) a polyesterovej podložky. Výroba flexotlačovej platne pozostáva z predexpozície, vypálenia/presvietenia obrazových dát do lams vrstvy, hlavnej expozície, vymývania, sušenia a doošetrenia. Po skončení tohto procesu, ktorého hlavnou časťou je polymerizácia v miestach odpálenia/presvietenia obrazových dát, ostáva tzv. tlačová plocha flexotlačovej formy a vzniká potrebný reliéf. Reliéf je definovaný ako rozdiel výšky medzi podložkou a tlačovou plochou flexotlačovej formy.

Flexotlačové formy slúžia na prenos obrazových údajov na potláčané materiály – fólie z plastov – flexografickým tlačovým spôsobom (druh tlače z výšky). Pre vlastný proces tlače sú flexotlačové formy lepené pomocou obojstrannej pásky na tlačové valce potrebného obvodu (okrem sleev – tie sa na valce nasúvajú).