BSM SPM 170

Technické parametre BSM SPM 170
Výkon (max)
(v závislosti od veľkosti výrobku)
1700 ks/hod
Spotreba 1 kW
Napájanie 380 V / 50 Hz
Spotreba stlačeného vzduchu (max) 100 l/min
Tlak vzduchu 5-6 Bar
Rozmery stroja

– dĺžka

– šírka

– výška

 1300 mm

1000 mm

1250 mm

Šírka folie (max) do 500 mm
Rozmery baleného výrobku:

– dĺžka

– šírka

– výška

do 320 mm

do 200 mm

do 100 mm