Naša misia

Dodávateľ komplexných riešení

Mnoho súčiastok, jeden partner

CHEMOSVIT STROJCHEM, s. r. o. je spoločnosť skupiny CHEMOSVIT GROUP s viac ako 85-ročnou tradíciou. Sme stabilným partnerom viacerých celosvetovo uznávaných výrobcov strojov pôsobiacich vo všetkých odvetviach.

Produkty a služby

Strojárska
výroba

Baliace stroje
a linky

Servisné
činnosti

Overovanie
tachografov

Fotovoltaika

NaŠi top zákazníci

Strojárska výroba

Hlavnými aktivitami sú kovoobrábanie, zváranie konštrukcií, montáž skupín a kompletných strojov pre rôzne odvetvia priemyslu. Ponúkame zabezpečenie a opracovanie odliatkov, železných
a neželezných kovov, výrobu valcov, ozubených kolies a iné.

Prioritnou ambíciou je byť systémovým dodávateľom a partnerom v oblasti opracovania, montáže a vývoja strojných celkov so zameraním na spokojnosť zákazníka

Baliace stroje a linky

Zaoberáme sa vývojom, výrobou, montážou, inštaláciami a servisom baliacich strojov typu flowpack, spolu s automatizáciou podľa požiadaviek zákazníka.

Poskytujeme kompletné zabezpečenie projektov: manipuláciu, robotizáciu, nakladanie, balenie, označovanie, triedenie, až po kartónovanie vašich výrobkov. A to od Vášho zadania, až po dodávku, montáž, rozbeh a zábeh liniek.

Servisné činnosti

Ponúkame práce v oblasti strojnej údržby, údržby manipulaćnej techniky, elektroúdržby, merania a regulácie, automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, metrológie a kalibrácie, úspory energií, zaškoľovaní vodičov VZV a iných.

Vlastníme oprávnenia a certifikáty na všetky ponúkané sluźby. Držíme krok s dobou a preto sa neustále vzdelávame a zlepšujeme naše služby.

naŠe certifikáty

SMe súčasťou Chemosvit rodiny